logo puccinihof tilburg
Puccinihof 007

Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

De bewonersvereniging van de Puccinihof is een belangenvereniging voor bewoners die wonen in de Puccinihof. Wonen en leven in dit prachtige hofje is de moeite waard. Wij kenmerken ons tevens door een gezellig en actief verenigingsleven. Dit met het doel om de saamhorigheid en gemeenschapszin te bevorderen.

Doelstelling van de Vereniging

"De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van de Puccinihof, meer in het bijzonder ten behoeve van de bewoners van het hofje, en het behartigen van die belangen van de bewoners, welke met hun woonsituatie verband houden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt."  Een ander doel is saamhorigheid en gemeenschapszin bevorderen daarom organiseert de vereniging diverse activiteiten om dit doel te bereiken.

Puccinihof 004

Wonen in een hofje moet mooi blijven...

De vereniging behartigt daarom de belangen van de bewoners, dit d.m.v. een goede communicatie met de lokale overheid, andere doelgroep binnen de wijk, gemeente en uiteraard met haar leden, de bewoners zelf. Deze internetsite ondersteunt de communicatie met haar leden en informeert.

Lid worden

Momenteel zijn er 63 bewoners lid van onze bewonersvereniging. Nieuwe leden kunnen lid worden kan door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij het secretariaat op huisnummer 667. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. De leden kunnen de contributie voor 1 maart over maken op rekeningnummer NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg.

Het bestuur van de bewonersvereniging wordt gevormd door:

Harrie Priems Voorzitter
Ingeborg van de Pas Penningsmeester
Jan van Gils Secretaris
Dianne Jansen Bestuurslid
   
   
   
   
Correspondentie secretariaat@puccinihoftilburg.nl

 

Huishoudelijke reglement

Statuten van de Bewonersvereniging